C A S B O E K

home schrijfsels sprooksels dichtsels links contact


EEN PAAR PROEVEN
:

nieuw

verzilvering

fast backwards


CASBOEKANIER


met drie wortels wortel ik in de archeologische lagen van mijn geschiedenis

over mijn wieg scheen de tropenzon van Java, om mij heen de zware geuren van doorstoofd groen, trassi en indische kruiden en een paar jaar lang de benauwenis van Japanse cipiers.

een paar eeuwen gevestigdheid van mijn voorouders in Nederland doordesemde mij met calvinistische zeden en hollandse nuchterheid

mijn Joodse geboortigheid schonk mij haar geschiedenis, erfgoed en rijkdom, haar plichten en privileges, haar pijn en plezier.

deze drie wortels lopen parallel met de drie belangrijkste woonplaatsen in mijn leven: in Bandoeng geboren, getogen in Den Haag en nu is al lang mijn standplaats Nijmegen.

de driedubbele geworteldheid refecteert zich in een grillige loopbaan van warrige en onzekere puber, een curieus tijdvak van een paar jaar jurist ten departemente, een intermezzo als psycholoog, een tijdlang theatermaker en een aantal jaren organisator van alternatieve cursussen, dit alles uitmondend in huidige werkzaamheden als een soort van klusjesman op het gebied van PR in de sfeer van (o.a.
religieuze) organisaties.

al die jaren door zijn van tijd tot tijd gedichten aan mijn introversie ontglipt, scherven proza op papier getuimeld; veel van deze wrochtsels weerspiegelen pogingen om in het leven, waarin ik weinig sturing heb ontdekt maar wel stuwing, enige koersgerichtheid gewaar te worden.