to poetry main pagenext

These pages contain poetry and songs. When you want to use them: ask permission by
e-mail to Rob Cassuto

page 1

dutch

de bibberbaas


de bibberbaas deuvelt schunnig in de rats
hij kiemt graatmagere dreindeunen
en schuwt zich terug achter keiharde platen
stribbelend krult hij zijn tenen op oorhoogte
duikt zijn kop in tegenwaarts drijven
hij vreest het kukelen van zijn schaarse staketsels
het blootkomen van zijn schandalige wormholte

de nietsheid van zijn leegte als mijnenveld
tussen beklemming en verlossing betreedt hij
met zeven kleuren stront achter de ogen

25 nov. '00


english

the shiverdude


the shiverdude thuddles scurrily in the rut
he grafts spoke skinny whiny tunes
and shies back behind stone-hard slabs
squirking he curls his toes to ear level
tucks his head in a contrary strife
he fears the toppling over of his scanty lattice
the baring of his ignominious worm hole

the nothingness of his emptiness as a minefield
between oppression and redemption he enters
with seven colors of shit behind the eyes

 


het menselijk bereik


het menselijk bereik
begrensd door de gekleurde wolk van zijn presentie
de lichte nevel die over alles heen huift
de donkere wolk die over hem heen stolpt
het menselijk bereik verschrompeld onder een deken van myriaden muggen
ingesponnen in een cocon van subtiele spinsels
ingekort door de zuigkracht van het vacuŁm van zijn vermoedde liefdestekort
verengd in de schaamte om zijn verholen eenzaamheid
de wrok om zijn verborgen behoeftigheid
het menselijk bereik
om zichzelf kromgebogen onder de angst voor de gewaande ramp van een verpletterend
niets
28 juni 2000

 

 

the human range

the human range
limited by the coloured cloud of his presence
the light haze that hovers over everything
the dark cloud that hems him in
the human reach shrunk under
a cover of myriads of mosquitoes
spun in a cocoon of subtle yarns
curtailed by the vacuum suction of his suspected want of love
narrowed in the shame about his obscured loneliness
the grudge about his hidden neediness
the human range
crooked over itself by the fear of the supposed disaster of a shattering
nothing

 

 

 front page | air | water | fire | earth | quintessence | dark | light | poetry | caslog