front page | air | water | fire | quintessence | dark | light | poetry | caslog

De aarde is rond, de aarde is rijk, de aarde baart, de aarde begraaft,

begaafd is de aarde                                                   

met grondige wonderen

een wonderlijke grond voor

geboorte en dood

round is the earth, rich is the earth,
the earth bears, the earth buries
wrinkled is the earth
with profound wonder
a wonderful ground for
birth and death

 front page | air | water | fire | quintessence | dark | light | poetry | caslog